"Công ty CP TM DV&DL CS"
Khối thi đua số VII gồm 9 đơn vị dịch vụ, hành chính sự nghiệp...

Khối thi đua số VII VRG nỗ lực vượt khó

CSVNO – Trong tình hình khó khăn chung của VRG, khối thi đua số VII gồm các đơn vị hành chính sự nghiệp, dịch vụ đã nỗ lực vượt khó, phát huy tinh…

Về đầu trang