"Chư Mom Ray 2017"
Chủ tịch HĐTV Lê Đình Bửu trao bằng khen của VRG cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua

Cao su Chư Mom Ray: Đưa thêm 1.000 ha cao su vào khai thác

CSVNO – 65 đại biểu, trong đó có 19 người là dân tộc thiểu số đại diện cho 600 lao động toàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray đã biểu…

Về đầu trang