"cạnh tranh mua mủ"
Điểm thu mua Xí nghiệp Chế biến chiếm 80% sản lượng thu mua toàn công ty.

Cạnh tranh mua mủ ở Bình Thuận

CSVN – Tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 30.000 ha cao su, chủ yếu tập trung ở 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 30…

Về đầu trang