"cảnh báo bệnh nấm hồng"
Biểu hiện bệnh nấm hồng nặng.

Cảnh báo bệnh nấm hồng trên vườn cao su

CSVNO – Bệnh nấm hồng do nấm Corticium salmonicolor Berk. & Br gây hại cho cây cao su từ 3-12 năm tuổi và nặng nhất ở giai đoạn 4-8 tuổi. >> Cảnh báo bệnh…

Về đầu trang