Tháng Mười 25, 2023

Những hạt giống đỏ mùa xuân

Đêm trước mùa xuân Đêm trường nô lệ Tháng năm đông giá bóng đen Cỏ cây dập vùi sương gió Bão tố đêm đông không ngăn được bình minh Dần ló rạng đón ngàn năm

Những hạt giống đỏ mùa xuân

Đêm trước mùa xuân Đêm trường nô lệ Tháng năm đông giá bóng đen Cỏ cây dập vùi sương gió Bão tố đêm đông không