Tháng Sáu 14, 2016

Tài giỏi

– Chỉ trong vòng 1 giờ mà tôi ăn 5 con vịt hết nhẵn cả lông, cả ruột, cả chân… không bỏ sót một tí gì! – Ông nói phét! – Chính ông và nhiều

Tài giỏi

– Chỉ trong vòng 1 giờ mà tôi ăn 5 con vịt hết nhẵn cả lông, cả ruột, cả chân… không bỏ sót một tí

Tài giỏi

– Chỉ trong vòng 1 giờ mà tôi ăn 5 con vịt hết nhẵn cả lông, cả ruột, cả chân…