Tháng Ba 3, 2016

Ra quân Tháng thanh niên Cao su Chư Păh

CSVNO – Sáng ngày 2/3, Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh phối hợp với huyện Đoàn Chư Păh tổ chức lễ phát động và ra quân Tháng thanh niên năm 2016. Hơn