Tháng Bảy 22, 2015

Giải pháp kỹ thuật khi áp dụng cạo D4

CSVN – VRG vừa bổ sung các giải pháp quản lý kỹ thuật trong việc triển khai chế độ cạo với nhịp độ D4. >> Cao su Đồng Phú tiên phong áp dụng rộng rãi cạo D4

Tích cực cắt giảm suất đầu tư

CSVN – Thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí để giảm suất đầu tư tổng thể 30% trở lên so với suất đầu tư hiện nay của VRG, một số công ty cao su đã