Nông trường III (Cao su Lộc Ninh): 7 năm liên tục nhận cờ thi đua

CSVN – 5 năm qua (2010 – 2015) Nông trường (NT) III cùng với NT II luôn là 2 đơn vị tiêu biểu trong 7 nông trường dẫn đầu các mặt hoạt động của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. 7 năm liền NT III được công ty tặng cờ thi đua.

Công nhân  NT III thu hoạch mủ.
Công nhân NT III thu hoạch mủ.

Nông trường hiện đang quản lý khai thác trên 1.579 ha cao su, trong đó diện tích kinh doanh hơn 913 ha. Giai đoạn 2010 – 2015 NT đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, KH sản xuất hàng năm. Sản lượng khai thác năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra năng suất vườn cây đạt 2 tấn/ha trong suốt 10 năm liền. NT III cũng là đơn vị đầu tiên của công ty về trước kế hoạch sản lượng 27 ngày. Lương bình quân công nhân cạo mủ trong 5 năm là 6,5 triệu đồng người/tháng.

Ở NT III, Ban giám đốc đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo tay nghề cạo mủ cho công nhân góp phần đảm bảo kỹ thuật, sản lượng vườn cây hằng năm. Nhờ đó tỷ lệ công nhân cạo mủ có tay nghề giỏi ở NT luôn tăng theo từng năm. Cụ thể, năm 2010 là 91,5% đến năm 2014đạt 98,3%. Riêng năm 2010, NT có một công nhân đạt tay nghề cạo mủ giỏi ở hội thi cấp Tập đoàn.

Ông Nguyễn Đức Tín – TGĐ Công ty nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Nông trường III cần triển khai và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết như: Phấn đấu duy trì đạt năng suất 2 tấn/ha/năm; tận thu mủ tạp đạt tỷ lệ trên 29%; công tác tái canh trồng mới đảm bảo tỷ lệ cây sống 100% và sinh trưởng tốt…

Đức Trọng