Tháng Tư 5, 2015

Tạ từ tháng ba

Không còn tháng ba những lời hò hẹn Mùa yêu thương cũng vội vã đi rồi Sầu đâu tím cả một trời tiếc nuối Mây lững lờ chẳng níu được ngày trôi. Người không về

Tạ từ tháng ba

Không còn tháng ba những lời hò hẹn Mùa yêu thương cũng vội vã đi rồi Sầu đâu tím cả một trời tiếc nuối Mây

Tạ từ tháng ba

Không còn tháng ba những lời hò hẹn Mùa yêu thương cũng vội vã đi rồi Sầu đâu tím cả