"tái canh Đông Nam bộ"
Đại biểu tham dự Hội thảo đi tham quan vườn giống của Viện NCCS VN

Tái canh năm 2017 có nhiều tiến bộ vượt trội

CSVNO – “Các đơn vị miền Đông Nam bộ thực hiện công tác tái canh năm 2017 rất tốt, có nhiều tiến bộ và vượt trội so với các năm trước, đảm bảo…

Về đầu trang