lợi nhuận khá

VRG đạt lợi nhuận khá, tăng trưởng tốt

CSVNO – Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 của VRG, vào ngày 15/1, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn nhấn