Tháng Mười Hai 31, 2016

Chiến sĩ vườn cây

(Tặng em, người công nhân cạo mủ) Em là “chiến sĩ thi đua” Tay nghề khai thác chẳng thua người nào. Từ ngày em bước chân vào, Trong ngành cạo mủ cùng bao nhiêu người.

Chiến sĩ vườn cây

(Tặng em, người công nhân cạo mủ) Em là “chiến sĩ thi đua” Tay nghề khai thác chẳng thua người nào. Từ ngày em bước

Chiến sĩ vườn cây

(Tặng em, người công nhân cạo mủ) Em là “chiến sĩ thi đua” Tay nghề khai thác chẳng thua người