Xuân Mậu Tuất

VRG gặp mặt thân mật báo chí đầu Xuân

CSVNO – Ngày 5/2, Tại nhà khách T78, VRG đã tổ chức Gặp mặt thân mật báo chí nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018. Gần 60 cơ quan báo đài trung ương và địa phương đã