xen canh

Đa dạng các mô hình xen canh hiệu quả

CSVN – Chủ trương xen canh trong vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (KTCB) đã được các đơn vị triển khai từ nhiều năm trước đây và đem lại hiệu quả tích cực.

Xen canh, luân canh trên vườn cây cao su

CSVN – Tạp chí CSVN tiếp tục trích đăng những điểm mới trong Quy trình kỹ thuật cây cao su năm 2020. Trong số báo này, xin được giới thiệu đến bạn đọc Chương VI

Đất nở

  CSVN – Ngày cuối năm, chúng tôi lại có dịp trở về Nông trường Suối Ngô và Nông trường Bổ Túc (Công ty CPCS Tân Biên) để nghe những hộ công nhân, nông dân

Suất đầu tư giữ nguyên như năm 2017

CSVN – Đó la chỉ đạo của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại cuộc họp tổng kết công tác quản lý suất đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Đồng thuận, quyết tâm

Giá trị từ những lô cao su trồng xen canh

CSVN Xuân – Từ những triền đất dốc ở Tây Bắc đến những bờ lô hợp thủy ở Tây Nguyên, từ những vườn cây đã khép tán ở miền Trung đến vườn cây tái canh

Trồng xen canh cho thu nhập cao

CSVN – Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhiều công ty đơn vị đã phát triển các mô hình trồng xen canh hiệu quả, góp phần tạo thêm thu nhập

Đất nở

  CSVN – Ngày cuối năm, chúng tôi lại có dịp trở về Nông trường Suối Ngô và Nông trường Bổ Túc (Công ty CPCS

Trồng xen canh cho thu nhập cao

CSVN – Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhiều công ty đơn vị đã phát triển các mô hình trồng

Đất nở

  CSVN – Ngày cuối năm, chúng tôi lại có dịp trở về Nông trường Suối Ngô và Nông trường