xã Minh Hưng

Sức sống Minh Hưng

CSVN – Con đường bê tông rộng rãi đưa chúng tôi đến trung tâm xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Hai bên đường là những ngôi nhà khang trang cùng vườn cây

Sức sống Minh Hưng

CSVN – Con đường bê tông rộng rãi đưa chúng tôi đến trung tâm xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Hai bên

Sức sống Minh Hưng

CSVN – Con đường bê tông rộng rãi đưa chúng tôi đến trung tâm xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng,