vượt kế hoạch

Chuyện “mùa nước rút”

CSVN – Trung tuần tháng 11, có mặt trên vườn cây các đơn vị sau thời gian dài giãn cách, chúng tôi cảm nhận sức nóng hừng hực của “guồng máy” sản xuất mà ở

Chuyện “mùa nước rút”

CSVN – Trung tuần tháng 11, có mặt trên vườn cây các đơn vị sau thời gian dài giãn cách, chúng tôi cảm nhận sức