"vườn cây di tích"
Một cây cao su cổ thụ trong vườn truyền thống của Đội 10 – NT Thống Nhất

Đi tìm vườn cây di tích cho Tây Nguyên

CSVN – Tây Nguyên là vùng cao su lớn thứ 2 sau Đông Nam bộ, với hàng trăm ngàn ha và giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, từng bước…

Về đầu trang