"VRG họp Hội đồng quản trị"
Quang cảnh họp HĐQT VRG lần 3 năm 2018.

Tầm quan trọng công bố thông tin của công ty đại chúng

CSVN – Tại kỳ họp lần 3 năm 2018 Hội đồng quản trị (ngày 6/7) VRG – Công ty cổ phần, đã thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có…

Quang cảnh kỳ họp lần 3 HĐQT VRG - Công ty cổ phần. Ảnh: Đào Phong

Họp HĐQT VRG lần 3: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

CSVNO – Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT Tập đoàn; Quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Quy chế công bố thông tin; kết quả SXKD 6 tháng đầu năm…,…

Về đầu trang