VRA

Ngành cao su Việt Nam thích ứng với EUDR

CSVN – Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) phối hợp cùng tổ chức Forest Trends tổ chức Hội thảo “Thực trạng chuỗi cung ngành cao su Việt Nam: Chuẩn bị để đáp ứng quy