về đích

Cao su Lộc Ninh tăng tốc về đích

CSVN – Hiện nay, tập thể người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đang nỗ lực thi đua nước rút, phấn đấu khai thác vượt trên 8% kế hoạch năm 2021.

Cao su Mang Yang nỗ lực về đích

CSVNO – Mặc dù phải đối mặt trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã triển khai nhiều giải pháp

Về đích

CSVN – Chỉ còn 10 ngày nữa sẽ bước sang năm 2021. Ngay lúc này trên các nông trường, đội – tổ, nhà máy, xí nghiệp tất bật tăng tốc về đích, phấn đấu hoàn

Nơi khó khăn vẫn về đích sớm

CSVN – Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang là đơn vị gặp nhiều khó khăn nhất tại khu vực Tây Nguyên, do tính chất đặc thù vườn cây nằm trên địa hình có

Các đơn vị Tây nguyên nỗ lực về đích

CSVN – Theo báo cáo, đến hết ngày 25/11, đơn vị đạt sản lượng thấp nhất khu vực Tây Nguyên cũng trên 84% kế hoạch. Do vậy dự kiến năm nay các đơn vị đều

Các công ty Tây Nguyên nỗ lực “về đích”

CSVN – Nếu năm 2014, khu vực Tây Nguyên chỉ có Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum hoàn thành sản lượng sớm (trước 34 ngày), thì năm 2015 có đến 3 công ty hoàn thành trước 20 ngày, trong đó đáng biểu

Đua với thời gian

CSVN – Một trong những thông tin mà BBT Tạp chí Cao su chờ đợi để đăng tải ngay trong thời điểm cuối năm, đó là các tập thể, cá nhân hoàn thành kế hoạch (KH) trước

Cao su Mang Yang nỗ lực về đích

CSVNO – Mặc dù phải đối mặt trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty TNHH MTV

Về đích

CSVN – Chỉ còn 10 ngày nữa sẽ bước sang năm 2021. Ngay lúc này trên các nông trường, đội – tổ, nhà máy, xí

Đua với thời gian

CSVN – Một trong những thông tin mà BBT Tạp chí Cao su chờ đợi để đăng tải ngay trong thời điểm cuối năm, đó là

Về đích

CSVN – Chỉ còn 10 ngày nữa sẽ bước sang năm 2021. Ngay lúc này trên các nông trường, đội

Đua với thời gian

CSVN – Một trong những thông tin mà BBT Tạp chí Cao su chờ đợi để đăng tải ngay trong thời