tuyên dương học sinh

Cao su Chư Păh: Tuyên dương 552 học sinh

CSVNO – Chiều 25/8 Công ty THHH MTV Cao su Chư Păh phối hợp với Công đoàn công ty tổ chức tuyên dương và khen thưởng các em học sinh là con của công nhân