từ thiện

Cô giáo mê làm từ thiện

CSVN – Nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện, tích cực kêu gọi mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo, đó là những đức tính tốt đẹp của chị

Những chuyến xe từ thiện

CSVN – Với mong muốn những hộp cơm nóng sốt sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau vì bệnh tật, giúp cho người lao động nghèo vượt qua giai đoạn dịch bệnh phức tạp. Đây

Cô giáo mê làm từ thiện

CSVN – Nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện, tích cực kêu gọi mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người

Những chuyến xe từ thiện

CSVN – Với mong muốn những hộp cơm nóng sốt sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau vì bệnh tật, giúp cho người lao động

Cô giáo mê làm từ thiện

CSVN – Nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện, tích cực kêu gọi mọi nguồn lực