tủ sách thanh niên

Hiệu quả mô hình “tủ sách thanh niên”

CSVN – Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Phước Hòa đã sôi nổi tổ chức các chương trình xây dựng văn hóa đọc và duy trì thực hiện tốt mô hình “Tủ