tự hào truyền thống

Tự hào truyền thống, vững bước vươn xa

CSVN – Nghề cao su không chỉ là một công việc, mà còn là một niềm đam mê mãnh liệt đối với nhiều công nhân. Với tinh thần yêu ngành, yêu nghề, họ đã gửi

Kế thừa tình yêu cao su qua 4 thế hệ

CSVN – Chị Trần Thị Kiều Diễm, một cán bộ kỹ thuật tại Nông trường 6, Cao su Lộc Ninh là thế hệ tiếp nối thứ 4 trong gia đình có 4 thế hệ theo

Tự hào truyền thống, kiên định với nghề

CSVN – Càng gần đến ngày kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019), trong tâm khảm của NLĐ ngành lại trỗi dậy lòng tự hào về truyền thống