truyền thống ngành cao su

Truyền thống – Mạch ngầm chảy mãi

Bài 1: Lớp cha trước, lớp con sau… CSVN – Truyền thống lịch sử ngành cao su VN luôn được giữ gìn, kế thừa và phát triển bền vững. Thế hệ này nối tiếp thế

Tháng 10 không thể quên

CSVN – Ngành cao su đã – đang – sẽ tiếp tục tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiếp tục phát triển, xứng danh với danh hiệu Anh hùng và Huân chương Sao

Tinh thần 28/10 bất diệt!

CSVN – Ngày truyền thống 28/10 đang đến gần, một lần nữa, tinh thần cần cù, sáng tạo, đoàn kết – nét đẹp truyền thống của đội ngũ công nhân lao động ngành cao su

Tháng 10 không thể quên

CSVN – Ngành cao su đã – đang – sẽ tiếp tục tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách, tiếp tục phát triển, xứng

Tinh thần 28/10 bất diệt!

CSVN – Ngày truyền thống 28/10 đang đến gần, một lần nữa, tinh thần cần cù, sáng tạo, đoàn kết – nét đẹp truyền thống

Tháng 10 không thể quên

CSVN – Ngành cao su đã – đang – sẽ tiếp tục tận dụng cơ hội, vượt qua thử thách,

Tinh thần 28/10 bất diệt!

CSVN – Ngày truyền thống 28/10 đang đến gần, một lần nữa, tinh thần cần cù, sáng tạo, đoàn kết