trường sa

Trồng rau ở Trường Sa

CSVN – Ở quần đảo Trường Sa, mỗi cây rau mọc lên là mồ hôi, là tâm huyết của các chiến sĩ ngày đêm chăm sóc, vun trồng… giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày,

Bồ câu trên đảo

(Thân gửi về đảo xa) Đêm mơ bé thấy bồ câu trắng, Bay giữa trời xanh lộng gió mây. Bố ơi! Đẹp lắm kia non nước, Biển rộng. Trời xanh. Đảo ngước nhìn.   Bé

Đoàn kết là sức mạnh!

Yêu nước là một truyền thống lâu bền và là đạo lý cao đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, có tác dụng to lớn trong việc động viên, cổ vũ mọi người dân

Trồng rau ở Trường Sa

CSVN – Ở quần đảo Trường Sa, mỗi cây rau mọc lên là mồ hôi, là tâm huyết của các chiến sĩ ngày đêm chăm

Bồ câu trên đảo

(Thân gửi về đảo xa) Đêm mơ bé thấy bồ câu trắng, Bay giữa trời xanh lộng gió mây. Bố ơi! Đẹp lắm kia non

Đoàn kết là sức mạnh!

Yêu nước là một truyền thống lâu bền và là đạo lý cao đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, có tác dụng to

Trồng rau ở Trường Sa

CSVN – Ở quần đảo Trường Sa, mỗi cây rau mọc lên là mồ hôi, là tâm huyết của các

Bồ câu trên đảo

(Thân gửi về đảo xa) Đêm mơ bé thấy bồ câu trắng, Bay giữa trời xanh lộng gió mây. Bố

Đoàn kết là sức mạnh!

Yêu nước là một truyền thống lâu bền và là đạo lý cao đẹp ngàn đời của dân tộc Việt