trồng xen canh

Cân nhắc trồng xen cà phê

CSVN – Thực hiện chủ trương trồng xen canh các loại cây trồng khác để tăng tính hiệu quả sử dụng đất của VRG, trong mùa tái canh trồng mới năm nay, các CTCS trên địa bàn

Trồng xen canh thu nhập 10 triệu đồng/ha

CSVN – Bên cạnh thu nhập từ lương, công nhân và hộ nhận khoán Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam còn chú trọng trồng xen canh trên vườn cây để tăng

Thực hiện quyết liệt kế hoạch 2015

CSVN – Tại cuộc họp giao ban trưởng phó phòng ban VRG đầu năm 2015, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá cao báo cáo kế hoạch 2015 của các ban, đã thể hiện tinh

Trồng xen canh giúp tăng thu nhập

CSVN – Trong điều kiện thu nhập người lao động giảm do giá mủ thấp, việc đẩy mạnh cho CN trồng xen canh tăng thu nhập là cách làm hiệu quả. Tại NT Cồn Tiên

Cân nhắc trồng xen cà phê

CSVN – Thực hiện chủ trương trồng xen canh các loại cây trồng khác để tăng tính hiệu quả sử dụng đất của VRG, trong mùa

Cân nhắc trồng xen cà phê

CSVN – Thực hiện chủ trương trồng xen canh các loại cây trồng khác để tăng tính hiệu quả sử dụng