trồng xen canh

Đẩy mạnh diện tích trồng xen canh

CSVN – Đẩy mạnh diện tích trồng xen canh, hỗ trợ một số đơn vị gặp khó khăn trong tiêu thụ… là những chỉ đạo của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại cuộc họp với

Mô hình trồng xen canh tại các nước

CSVN – Theo Tiến sĩ Hidde P Smit, chuyên gia phân tích thị trường cao su nổi tiếng, giá cao su thiên nhiên sẽ duy trì ở mức thấp như hiện nay cho đến năm 2020. Để hạn chế rủi

VRG sẽ ban hành suất đầu tư theo 4 khu vực

CSVN – Căn cứ kết quả làm việc của Ban lãnh đạo VRG với các đơn vị thành viên và cuộc họp tổng kết của HĐTV, Ban TGĐ, KSV, Trưởng – Phó các phòng ban chuyên