trồng xen canh

Xen canh hiệu quả tại VKETI

CSVN – Sau 5 năm xây dựng dự án trong điều kiện khó khăn, Công ty VKETI (công ty con Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh trồng cao su tại Campuchia) đã hoàn thành trồng mới và chăm

Mô hình trồng xen cây họ đậu (*)

CSVN – Việc trồng xen bằng cây họ đậu tạo ra một số hiệu quả cải tạo đất như giúp che phủ mặt đất trong thời gian cây cao su đang trong giai đoạn sinh trưởng,

Đẩy mạnh diện tích trồng xen canh

CSVN – Đẩy mạnh diện tích trồng xen canh, hỗ trợ một số đơn vị gặp khó khăn trong tiêu thụ… là những chỉ đạo của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại cuộc họp với

Xen canh hiệu quả tại VKETI

CSVN – Sau 5 năm xây dựng dự án trong điều kiện khó khăn, Công ty VKETI (công ty con Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh