trồng cao su

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với cây, không quản ngại gian khó, chỉ có lòng yêu nghề, tình yêu với cây

Nông trường Phú Xuân mang thu nhập cho đồng bào

CSVN – Trong những năm qua, với chính sách ưu tiên tuyển dụng người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân, NT Phú Xuân thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk đóng trên địa bàn xã

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với cây, không quản ngại gian

Người ươm mầm cao su

CSVN – Công nhân chăm sóc cao su – nghề mà người lao động phải trực tiếp gắn bó với