trao quà công nhân

Cao su Sa Thầy: Trao yêu thương, gửi niềm tin

CSVNO – Tuyển dụng, hỗ trợ, động viên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động mới yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị là mục tiêu mà Công ty

Sức lan tỏa của Tháng Công nhân 2015

CSVN – Với phương châm hướng về người lao động, ngày 20/4, CĐ Cao su VN đã tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân” tại Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang –