trao quà công nhân

Cao su Sa Thầy: Trao yêu thương, gửi niềm tin

CSVNO – Tuyển dụng, hỗ trợ, động viên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động mới yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị là mục tiêu mà Công ty