"tổng kết khối thi đua"
Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua năm 2017 khối thi đua số 13

Khối các đơn vị khu công nghiệp: Doanh thu, lợi nhuận đều tăng

CSVNO-Khối thi đua số 13 gồm những đơn vị thành viên đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuộc VRG. Năm 2017, các chỉ tiêu thực hiện SXKD các đơn…

Công nhân chế biến Cao su Dầu Tiếng. Ảnh: Vũ Phong

Tiền lương khu vực miền Đông đạt 4-6 triệu đồng/người/tháng

CSVN – Tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Khối các đơn vị miền Đông Nam bộ gồm 11 CTCS vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm…

Về đầu trang