Tổng kết 2018

Cao su Phú Riềng là điểm sáng của VRG

CSVNO – Năm 2018, bức tranh toàn cảnh của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng có những gam màu tươi sáng, nổi bật. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, năng suất, sản lượng…đều

Cao su Phước Hòa thu mua gần 20.000 tấn mủ

CSVNO – Với những kết quả đạt và vượt trong năm 2018 của Công ty CPCS Phước Hòa, tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018, ông Trần Ngọc Thuận – Bí