tổ công đoàn

Tổ Công đoàn có “thế hệ lao động vàng”

CSVN – “Thế hệ lao động vàng, vượt trội về mọi mặt” là lời khen tặng của chị Huỳnh Thị Như Thảo – Phó GĐ, kiêm Chủ tịch Công đoàn (CĐ) nông trường dành riêng

Một lòng gắn bó với vườn cây

CSVN – Ở CĐ Cao su Đồng Phú, nổi bật có CĐ Tổ 2 Liên tổ 1, NT Thuận Phú, ngoài có nhiều chương trình hoạt động thiết thực trong lao động sản xuất lẫn

Nghĩa tình ở một tổ Công đoàn

CSVN – Hoạt động CĐ của Tổ 4, Đội 1, NT Bình Sơn, TCT CS Đồng Nai luôn được đánh giá cao và đứng đầu trong đơn vị. Nắm bắt chủ trương của CĐ cấp

Tổ Công đoàn “đặc biệt”

CSVN – Duy nhất một nam công nhân cũng là Tổ trưởng ở một Tổ Công đoàn (CĐ) toàn là nữ. Đây là Tổ CĐ khá “đặc biệt” tại Nông trường (NT) V (Công ty TNHH MTV Cao

Tổ Công đoàn “đặc biệt”

CSVN – Duy nhất một nam công nhân cũng là Tổ trưởng ở một Tổ Công đoàn (CĐ) toàn là nữ. Đây là Tổ CĐ khá “đặc