tiết kiệm

Giải pháp sử dụng mái che mưa lâu dài

CSVN – Với mong muốn sử dụng mái che mưa lâu dài, tiết kiệm trong lúc khó khăn và đối phó với diễn biến mưa dầm của Tây Nguyên, cán bộ kỹ thuật Nguyễn Văn

Triệt để tiết giảm chi phí

CSVN – TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo vừa ký văn bản số 460/CSVN- KHĐT, ngày 19/7, gửi các đơn vị thành viên về việc tiết giảm chi phí SXKD và đầu tư năm 2018. Ngưng,

Làm đi, đừng hô hào nữa!

CSVN – Dư luận rất hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc chấm dứt tình trạng các Bộ, ngành, địa phương rồng rắn đưa rước trong các chuyến công tác.

Triệt để tiết giảm chi phí

CSVN – TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo vừa ký văn bản số 460/CSVN- KHĐT, ngày 19/7, gửi các đơn vị thành viên về việc tiết

Làm đi, đừng hô hào nữa!

CSVN – Dư luận rất hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc chấm dứt tình trạng các Bộ, ngành, địa