thủ khoa tỉnh Bình Phước

Điểm cao dành tặng mẹ

CSVN – Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bình Phước năm 2018, có  điểm số ấn tượng 33,07 điểm (Toán 8,2, Văn 8,75, ngoại ngữ 8,2 và bài thi tổ hợp khoa học

Điểm cao dành tặng mẹ

CSVN – Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bình Phước năm 2018, có  điểm số ấn tượng 33,07 điểm (Toán 8,2, Văn 8,75,

Điểm cao dành tặng mẹ

CSVN – Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bình Phước năm 2018, có  điểm số ấn tượng 33,07