thợ giỏi

Chào người thợ giỏi

CSVN – Một ngày hội lớn của công nhân khai thác lại về, đội ngũ thợ giỏi các đơn vị đang háo hức để tranh tài. Một trong những phong trào có đóng góp quan

Thành công nhờ tâm huyết và sáng tạo

CSVN – Tại Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su năm 2018 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, thí sinh Dương Thành Trung – tổ 3, NTCS Minh Thạnh đã xuất

Chào người thợ giỏi

CSVN – Một ngày hội lớn của công nhân khai thác lại về, đội ngũ thợ giỏi các đơn vị đang háo hức để tranh

Chào người thợ giỏi

CSVN – Một ngày hội lớn của công nhân khai thác lại về, đội ngũ thợ giỏi các đơn vị