thợ giỏi

Vinh quang thuộc về người thợ

CSVN – Biết bao trông ngóng, mong chờ, ngày hội lớn của ngành cao su cũng đã đến. Dầu Tiếng – điểm hẹn của những người thợ giỏi ngành cao su mà bất cứ trong

Trước ngày hội lớn

CSVN – Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, Hội thi Bàn tay vàng (BTV) thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII diễn ra. Các thợ giỏi trước ngày hội lớn có nhiều

Thợ giỏi mùa nước rút

CSVN – Vậy là chúng ta đã bước sang những ngày đầu tháng 10, và chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2022. Thời điểm này, chắc hẳn rằng tất cả các đơn

Vinh quang thuộc về người thợ

CSVN – Biết bao trông ngóng, mong chờ, ngày hội lớn của ngành cao su cũng đã đến. Dầu Tiếng – điểm hẹn của những

Trước ngày hội lớn

CSVN – Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, Hội thi Bàn tay vàng (BTV) thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII diễn

Thợ giỏi mùa nước rút

CSVN – Vậy là chúng ta đã bước sang những ngày đầu tháng 10, và chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2022.

Trước ngày hội lớn

CSVN – Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, Hội thi Bàn tay vàng (BTV) thu hoạch mủ cao