thi đua nước rút

Hiệu quả từ 2 phong trào thi đua tiêu biểu

CSVN – Các phong trào thi đua của VRG, Luyện tay nghề – thi thợ giỏi và Vượt kế hoạch sản lượng cuối năm là 2 phong trào tiêu biểu nhất, mang tính đặc thù của ngành cao su, được duy