Thể thao Ngôi sao GEru

Geru Star giải nhiệt cho người lao động

CSVNO – Trong những ngày nắng nóng, nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động, Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru (Geru Star) đã phân công cán bộ