thế hệ trẻ

Thế hệ trẻ phát huy truyền thống

CSVN – Tự hào 92 năm truyền thống vẻ vang của ngành cao su (28/10/1929 – 28/10/2021), thế hệ trẻ hôm nay ý thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc bảo tồn truyền