thanh niên xung kích

Thanh niên xung kích đồng hành cùng đơn vị

CSVN – Phát huy sức trẻ, xung kích trên mọi lĩnh vực, ĐTN các công ty đã có những hoạt động sôi nổi, thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của

Xung kích trong phong trào thi đua nước rút

CSVN – Thanh niên là lực lượng chính trong hoạt động SXKD ở mỗi đơn vị. Thời gian qua, ĐTN các công ty cao su đã phát động nhiều phong trào thi đua theo tháng,