Thanh Hiếu

Một hồn thơ trĩu nặng sẻ chia, ân tình

CSVN Xuân – Không chuyên và kiên nhẫn để làm thơ theo kiểu “tằm nhả tơ”, vì vậy gặp Thanh Hiếu không thể hỏi anh về số lượng bài thơ và tập thơ (?). Thơ