tháng công nhân

Thay lời cảm ơn

CSVN – Dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, nhiều hoạt động bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại Cao su Mang Yang lãnh đạo công ty vẫn có cách để cảm ơn NLĐ trong Tháng

Nụ cười tháng 5!

CSVN – Tôi yêu sao nụ cười người thợ – Đó là nụ cười của người công nhân cao su mà chúng tôi đã từng gặp trên các vườn cây và nhà máy. Có lẽ,

Đa dạng hoạt động trong tháng công nhân

CSVN – Các đơn vị đã tổ chức phát động Tháng Công nhân (TCN) kết hợp với lễ ra quân khai thác, tổ chức trao quà cùng dự kiến nhiều hoạt động diễn ra sôi

Thay lời cảm ơn

CSVN – Dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, nhiều hoạt động bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại Cao su Mang Yang lãnh đạo công

Nụ cười tháng 5!

CSVN – Tôi yêu sao nụ cười người thợ – Đó là nụ cười của người công nhân cao su mà chúng tôi đã từng

Thay lời cảm ơn

CSVN – Dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, nhiều hoạt động bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại Cao su

Nụ cười tháng 5!

CSVN – Tôi yêu sao nụ cười người thợ – Đó là nụ cười của người công nhân cao su