tháng công nhân

Lan tỏa hơi ấm tháng công nhân

CSVN – Trong chương trình Tháng Công nhân và Tháng hành động vì An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Cao su Đồng Phú: Nồng ấm Tháng Công nhân

CSVN – Công đoàn Công ty CPCS Đồng Phú đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ dịp Tháng Công nhân và Tháng Hành động

Thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành

CSVN – Kết thúc 6 tháng đầu năm, hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào CNVC – LĐ của các đơn vị rất sôi nổi, đặc biệt Tháng Công nhân (TCN) năm nay ghi

Những nỗi niềm được chia sẻ, thấu hiểu

CSVN – Trong Tháng Công nhân, bên cạnh việc tổ chức thực hiện các hoạt động định kỳ như mọi năm, Cao su Chư Păh còn tổ chức có hiệu quả chương trình gặp mặt,

Lan tỏa hơi ấm tháng công nhân

CSVN – Trong chương trình Tháng Công nhân và Tháng hành động vì An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm nay, mặc dù gặp