tháng công nhân

Thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành

CSVN – Kết thúc 6 tháng đầu năm, hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào CNVC – LĐ của các đơn vị rất sôi nổi, đặc biệt Tháng Công nhân (TCN) năm nay ghi

Những nỗi niềm được chia sẻ, thấu hiểu

CSVN – Trong Tháng Công nhân, bên cạnh việc tổ chức thực hiện các hoạt động định kỳ như mọi năm, Cao su Chư Păh còn tổ chức có hiệu quả chương trình gặp mặt,

Tháng công nhân – động lực của niềm tin

CSVN – Tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa đã rơi, cũng là thời điểm những công nhân (CN) khó khăn được trao những căn nhà Mái ấm Công đoàn (MACĐ), Nhà tình thương