Tây Nguyên

Tây Nguyên mùa mưa

CSVN – Trên địa bàn Tây Nguyên, bắt đầu từ tháng 8 là cao điểm mùa mưa, mưa tối trời tối đất, có khi mấy ngày liền không thấy ánh mặt trời khiến nhiều người

Nỗ lực để thích ứng trong tình hình mới

CSVN – Lao động ổn định và chủ động thực hiện các giải pháp kỹ thuật, các công ty khu vực Tây Nguyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc về hoạt động SXKD

“Dân làng mình đã no cái bụng”

CSVN – Từng là xã giàu thứ 2 sau thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhưng người dân xã Al Bá cũng có giai đoạn “điêu đứng” vì nông sản mất

Tây Nguyên mùa mưa

CSVN – Trên địa bàn Tây Nguyên, bắt đầu từ tháng 8 là cao điểm mùa mưa, mưa tối trời tối đất, có khi mấy

Tây Nguyên mùa mưa

CSVN – Trên địa bàn Tây Nguyên, bắt đầu từ tháng 8 là cao điểm mùa mưa, mưa tối trời