Tây Nguyên

Gian nan phòng chống cháy ở vùng biên

CSVN – Tây Nguyên đang bước vào mùa khô, thời tiết diễn biến hết sức khó lường khi nắng nóng gay gắt. Các đơn vị trên địa bàn đã tích cực, chủ động trong công

Mưa ơi, cần lắm rồi!

CSVN – Nắng hạn kéo dài, chưa năm nào mùa khô Tây Nguyên lại kéo dài đến như vậy, những triền đồi cà phê héo lả, khe suối, ruộng nương, nhiều nơi khô cạn, không

Mưa ơi, cần lắm rồi!

CSVN – Nắng hạn kéo dài, chưa năm nào mùa khô Tây Nguyên lại kéo dài đến như vậy, những triền đồi cà phê héo

Mưa ơi, cần lắm rồi!

CSVN – Nắng hạn kéo dài, chưa năm nào mùa khô Tây Nguyên lại kéo dài đến như vậy, những