Tạp chí 35 năm

Một ray rứt của tôi trong nghề báo

CSVN – Cầm hộp đồng hồ tôi trao lại, sau một lúc tần ngần, Việt kiều Trầm Kim Tuyến lại đưa cho tôi, nói: “Thôi thì anh cứ giữ lấy, chờ có dịp nào đó

Niềm vui của những “chân đi”

CSVN – Người ta thường gọi vui người làm báo là “chân đi”, chính những chuyến đi thực tế đã cho phóng viên được trải nghiệm, được mở rộng tầm nhìn và hiểu rõ thêm

Đơn vị xuất sắc

 (Kính tặng CBCNV TCCS Việt Nam) Bính Thân nay đã đi xa Đinh Dậu lại đến thật là xuyến xao Ơn người viết báo biết bao Tạp chí Cao su đây nào bạn ơi Ba

Niềm vui của những “chân đi”

CSVN – Người ta thường gọi vui người làm báo là “chân đi”, chính những chuyến đi thực tế đã cho phóng viên được trải

Đơn vị xuất sắc

 (Kính tặng CBCNV TCCS Việt Nam) Bính Thân nay đã đi xa Đinh Dậu lại đến thật là xuyến xao Ơn người viết báo biết

Đơn vị xuất sắc

 (Kính tặng CBCNV TCCS Việt Nam) Bính Thân nay đã đi xa Đinh Dậu lại đến thật là xuyến xao