tặng quà

Cao su Sơn La: Chung tay vì người nghèo

CSVNO – Hưởng ứng chương trình “ Cả nước chung tay vì người nghèo”, ngày 17/10, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Nông trường Châu Quỳnh, Công ty CPCS Sơn La đã đến thăm và