tặng quà

Đoàn Thanh niên VRG tặng quà Xuân biên giới

CSVNO – Đoàn Thanh niên (ĐTN) VRG đã cùng Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới – Tết yêu thương” lần thứ XII, năm 2023 tại huyện