tái canh

Cao su Chư Prông sẵn sàng cho mùa tái canh

CSVN – Tuy năm 2023, Cao su Chư Prông chỉ tái canh 120 ha, nhưng đơn vị cũng gặp một số khó khăn nhất định. Song với sự chủ động về mọi mặt, lãnh đạo

Điều chỉnh kế hoạch nông nghiệp 2016

CSVN – Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực vừa ký quyết định ban hành điều chỉnh kế hoạch nông nghiệp năm 2016, gồm khai thác mủ, tái canh, trồng mới và chăm sóc cao