sáng kiến

Cải tiến máy thổi lá

CSVN – Từ thực tế lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến này do anh Lang Xuân Hồng – Tổ trưởng Tổ 10, NT Phú Riềng Đỏ, Cao su Phú Riềng cùng đội bảo

Máy bón phân cho cao su kiến thiết cơ bản

CSVN – Xuất phát từ việc nhằm tiết giảm suất đầu tư, định mức lao động cho cao su chăm sóc, anh Trần Bá Long – Tổ trưởng tổ 3, Nông trường Đăk H’rin, Cao

Cải tiến máy thổi lá

CSVN – Từ thực tế lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến này do anh Lang Xuân Hồng – Tổ trưởng Tổ 10, NT

Cải tiến máy thổi lá

CSVN – Từ thực tế lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến này do anh Lang Xuân Hồng –