"Sáng kiến vệ sinh chén hứng mủ"
Công nhân vệ sinh chén hứng mủ bằng sáng kiến của anh Trương Ngọc Chiến.

Sáng kiến vệ sinh chén hứng mủ

CSVN – Xuất phát từ nhu cầu tại đơn  vị, cũng như ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động, thói quen làm việc của công nhân (CN), nhóm sáng kiến của…

Về đầu trang